Vilket sätt att resa! Intervac är inte bara ett namn - utan ett sätt att leva som våra grundare upptäckte.